Przed wyjazdem…

plane-clipart-yiogboxyt

Zostałeś wybrany? Przygotuj się do wyjazdu!

Krok 1
Jak najszybciej po zakwalifikowaniu twojej osoby na wolontariat, wypełnij formularz
z danymi
, który Ci udostępnimy. Dane są potrzebne do zgłoszenia wolontariusza do ubezpieczenia Cigna oraz do przygotowania umowy.
Rozglądaj się za możliwościami dojazdu na wolontariat (max koszt dojazdu w obie strony z bagażem: odległość 500-1999km – 275Euro, 2000km i więcej – 365 Euro)

Krok 2
Zapoznaj się z infopack’iem dla wolontariusza tzw. InfoKit (w celu wyposażenia Cię w wiedzę dotyczącą Wolontariatu Europejskiego i ubezpieczenia Cigna) :

Krok 3 – ok. twa/trzy tygodnie przed wyjazdem
Podpisz umowę wolontariacką (Activity Agreement) pomiędzy Tobą, organizacją wysyłającą oraz przyjmującą, określającą warunki współpracy . Zanim ją podpiszesz, zapoznasz się wcześniej z jej zawartością. Jeżeli będziesz mieć uwagi, uwzględnimy je.

Krok 4 (organizacja wysyłająca)
Po podpisaniu umowy
– zarejestrujemy Cię jako wolontariusza w systemie Mobility Tool
– zgłosimy Cię do ubezpieczenia Cigna (do 7 dni powinno przyjść potwierdzenie, że ubezpieczenie jest już aktywne)

Krok 5 
Tydzień  przed wyjazdem 
poprosimy Cię o udział w szkoleniu przedwyjazdowym, w naszej Siedzibie lub na Skypie ( evs.sosnowiec), podczas którego poruszone będą problemy związane:
– z celami projektu i zadaniami z nimi związanymi
Programem Erasmusa Plus
prawami i obowiązkami wolontariusza
– wyzwaniami jakie czekają wolontariusza i przebiegiem adaptacji do nowej kultury
– z certyfikatem Youth-pass
– ubezpieczeniem Cigna
– z obowiązkami wobec organizacji wysyłającej po przyjeździe na wolontariat
*kontaktowanie się wolontariusza z organizacją wysyłającą
promocja oraz z ewaluacją działań
* przesyłanie potwierdzeń o otrzymaniu wsparcia finansowego

Dodatkowe informacje
– Uczenie się pozaformalne, formalne i nieformalne a Wolontariat Europejski (s.76-86)
– Życie w innym kraju nie zawsze jest łatwe, szczególnie na początku. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego 5 etapów szoku kulturowego :

– The story of Youthpass:

Krok 6
Po szkoleniu wydrukuj poniższe potwierdzenie odbycia szkolenia i zgodę na prezentację wizerunku, podpisz je, zeskanuj i prześlij na adres youth.awa@gmail.com

Krok 5
Jesteś gotowy/-a! Możesz już kupować bilet lotniczy i zaczynać się pakować – przygoda życia czeka!

Krok 6
Po przyjeździe na miejsce wydrukuj udostępniony ci formularz zwrotu kosztów podróży. Wypełniony  formularz wraz ze skanami biletów oraz fakturami prześlij na adres youth.awa@gmail.com

Reklamy