Podstawowe informacje

Już od dwudziestu lat Wolontariat Europejski (EVS) umożliwia młodzieży poznawanie innych kultur, zdobywanie nowego doświadczenia oraz przeżycie niesamowitej przygody. Projekty wolontariatu międzynarodowego są również formą edukacji zarówno dla samych uczestników, jak i społeczności, w których działają.

Wolontariat Europejski zmienia świat

Wolontariat Europejski to współpraca organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, aby uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i razem zrobić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej.

Wolontariat Europejski wystartował w 1996 roku jako pilotażowa inicjatywa. Jej spory sukces sprawił, że Komisja Europejska postanowiła kontynuować przedsięwzięcie w latach 1998-1999 w formie Wspólnotowego Programu Działań (Community Action Programme). Następnie Wolontariat Europejski stał się elementem programu MŁODZIEŻ (2000-2006), a potem jedną z kluczowych akcji programu „Młodzież w działaniu” (2007-2013). Obecnie młodzi Europejczycy korzystają z możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

EVS umożliwia młodym wspieranie inicjatyw, w które wierzą – wyrażanie solidarność z uchodźcami i migrantami, promowanie postaw proekologicznych, pomoc dzieciom i seniorom czy praca na rzecz organizacji pozarządowych. W projektach Wolontariatu Europejskiego mogą wziąć udział wszyscy chętni w wieku od 17 do 30 lat. Każdy wolontariusz może liczyć na sfinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą, a nawet na kieszonkowe i ubezpieczenie.

Więcej informacji na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

Czym jest EVS?

Dowiedz się więcej na temat Wolontariatu Europejskiego za pomocą krótkich filmików instruktażowych:

Odkryj Wolontariat Europejski

Pierwsze kroki w Wolontariacie Europejskim

Zrozumieć cele Wolontariatu Europejskiego

Poznaj typ instytucji związany z Wolontariatem Europejskim

Ulotka- Developing skills and competences by contributing to work of organisation

 

Reklamy