O nas

AWA3Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją non-profit działającą od 2002 roku na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Pracujemy w Polsce, ale też i całej Europie, krajach bałkańskich, Kaukazu, w Azji, Skandynawii, Afryce i na Bliskim Wschodzie / Afganistan/. Organizacja zrealizowała do tej pory wiele projektów skierowanych do młodzieży, kobiet, seniorów oraz różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jak: osoby bezrobotne, samotne matki, ofiary przemocy, młodzież z domów dziecka.

Obecnie zajmujemy się: edukacją nieformalną młodzieży i dorosłych, rzecznictwem interesów, wzmacnianiem udziału obywateli w życiu publicznym, poradnictwem obywatelskim, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacją społeczną i zawodową, edukacją międzykulturową, wspieraniem kariery młodych ludzi, rozwojem osobistym, wzmacnianiem potencjału pracowników edukacji nieformalnej. Organizowaliśmy też liczne egzotyczne wyprawy międzykulturowe do Maroka, Indonezji, Skandynawii.

Jednym z celów działalności Stowarzyszenia jest ograniczanie bezrobocia poprzez wspieranie wolontariatu osób do 30 roku życia. Od 2012 roku prowadzimy program “Europejski Wolontariat Młodzieżowy – Okno na świat” w ramach wsparcia europejskiego z „Młodzieży w działaniu” i obecnie programu Erasmus+ . W ramach tego programu dajemy możliwość odbycia wolontariatu i rozpoczęcia kariery zawodowej, dzięki współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi z zagranicy.

Od 2012 roku wysłaliśmy na wolontariat 42 wolontariuszy / Serbia, Gruzja, Bosnia i Hercegowina,Francja, Rumunia, Portugalia, Albania, Węgry, Anglia/, którzy zdobyli doświadczenie w pracy społecznej i edukacji nieformalnej, co poszerzyło ich perspektywy zawodowe i otworzyło na świat. W Stowarzyszeniu gościło także 8 osób realizujących własne projekty na europejskim wolontariacie długoterminowym. Dwójka z wolontariuszy / Alejandro z Hiszpanii i Marii z Gruzji/ współuczestniczyło w naszym biurze w tworzeniu projektu kształcenia liderek w Afganistanie, który obecnie jest realizowany.

Mimo iż nasza nazwa związana jest z kobietami, projekty skierowane są do kobiet i mężczyzn.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty.

Reklamy