Kontakt

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety / Active Women Association
Adres / address:
Ul. 3 Maja 11
41-200 Sosnowiec, Poland

Skype: evs.sosnowiecM.Sobanska wizytwoka dwustronna_pop5

Wolontariat Europejski / European Voluntary Service

Project coordinator – Ewa Kowalska- Szkriba,
emal: ewak.sak@gmail.com; mobile: 0048  0048 502508556

Project manager: Monika Sobanska
email: youth.awa@gmail.com,  mobile: 0048 60231443

Reklamy